Lasersko navarivanje - Livnice

Naše usluge za talionice uključuju:

  • Lasersko zavarivanje toplinskih pukotina kod graviranja
  • Lasersko navarivanje istrošenih dijelova
  • Popravak oštećenja i lomova na alatu
  • Sanacija stisnutih dijelova alata s laserskim zavarivanjem
  • Popravak dimenzijskih razlika
  • Promjene u oblicima

Naše prednosti:
Kombiniramo s TIG zavarivanjem. Po želji žlijebimo i sami.