Lasersko spajanje - Medicina, farmacija, prehrambena industrija

Naše usluge za medicinu, farmaciju i prehrambenu industriju uključuju:

  • Lasersko zavarivanje kirurških pomagala
  • Lasersko zavarivanje dijelova protetike
  • Lasersko zavarivanje dijelova za protok i kontrolu tekućina u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji

Naše prednosti:
Mi koristimo dodatne materijale INOX i TITAN različitih kvaliteta. Možemo spajati i bez dodavanja materijala. Naši laserski zavareni spojevi su čisti i glatki te se ne trebaju dodatno obrađivati. Lasersko zavarujemo manje i veće serije.