Lasersko spajanje

Lasersko spajanje nudi brojne prednosti u odnosu na konvencionalne metode zavarivanja (kao što su WIG / TIG, MIG / MAG).

  • smanjen utjecaj zagrijavanja materijala
  • manje deformacije
  • zavarivanje predmeta obrade vrlo tankih stranica (do 0,05 mm)
  • zavarivanje bez doticanja
  • laserskom zrakom dosežemo mjesta koje konvencionalnim zavarivanjem ne možemo dosegnuti
  • bez obrade ili minimalna obrada nakon zavarivanja
  • moguća automatizacija procesa
  • možemo spajati različite materijale (nehrđajući čelik, alatni čelik, aluminij, mjed, titan itd.)
  • međusobno spajanje dvaju različitih materijala