Lasersko navarjanje - Vlakenski (Fiber) laser

Prihodnost vlakenskih laserjev je svetla, saj zelo uspešno izpodrivajo CO2-laserje. Visok, okoli 30-odstotni izkoristek je njihova glavna prednost. Fiber laserji so manjši, imajo majhno maso in manjše potrebe po hlajenju. Vlakenske laserje lahko združujemo v celoto in tako dobimo laser poljubne moči. Z oblikovanjem pulzov pa lahko dosežemo različne oblike uvarov, temen varov in se izognemo morebitnim razpokam pri določenih materialih.

  • Z vlakenskim laserjem lahko varimo dodajne materiale (žico) do premera 1,2mm (ali tudi več), to pomeni da lahko bistveno hitreje navarimo površine, kjer so potrebni večji nanosi. Pri tem se s tem laserjem vnese majhna temperatura (ne pride do deformacij kot pri ostalih načinih varjenja. napr. TIG varjenje).
  • Kakovost vara je izredno kvalitetna zardi stabilnosti sistema.
  • Z  vlakenskim laserjem lažje in kvalitetnejše varimo materiale kot so aluminij in baker, kjer je potrebna velika moč laserskega žarka, zaradi specifičnosti materiala.
  • Nov stroj nam omogoča varjenje kontinualnem režimu (CW) – primerno za varjenje razpok, spajanje različnih izdelkov (laserski žarek prodre do 3mm globoko). Pri obdelavi na obdelovancu zaradi kontinuiranega varjenja zaradi kontinuitete svetlobe je varilni učinek močnejši in je varilni šiv bolj prečiščen in lep